Dato: 02.05.2024

JH-Trio med socialt ansvar som ambassadør i Jobtaskforcen

I JH-Trio er vi passionerede omkring at se mennesker vokse og trives på deres arbejdsplads.  Vi vil gerne gøre en forskel og tænke videre for at sikre trivsel og fastholdelse blandt vores medarbejder. Men hvad med at tage et skridt videre og ansætte nye kollegaer, som måske har det lidt svære ved at finde et job p.g.a skånehensyn eller/og nedsat tid?

En positiv forandring

Vi gerne vil sige rigtig velkommen til Michael og Charlotte, 2 nye ansatte ved JH-Trio. De er begge ansat i fleksjob, i henholdsvis produktionen og på kontoret.

Det går strygende med arbejdsopgaverne

Humøret helt i top, trods mine skånehensyn så føler jeg mig værdsat, som de andre medarbejdere - Hilsen Charlotte, fleksjobber.

Corporate Social Responsibility

Jobtaskforcen er et samarbejde mellem lokale virksomheder, Horsens Kommune og udvalgte organisationer, som ønsker at tage et socialt ansvar - også kaldet for CSR (Corporate Social Responsibility).

Jobtaskforcen har til målsætning at få flere i selvforsørgelse. Sammen med JH-Trio og en lang række øvrige, lokale erhvervsledere, skal vi inspirere hinanden og udvikle indsatser og metoder, som sikrer rummelighed på arbejdsmarkedet til gavn for alle. Jobtaskforcen er altså mere end blot et forum; det er et engagement i at løfte i flok og skabe reelle forandringer, som kan hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, sygemeldte og udfordrede unge til at finde retning og fodfæste i job og uddannelse.