Forsatsvinduer

JH-TRIO fremstiller også forsatsvinduer efter mål , og med 1-lag glas eller med 2-lags energirude efter ønske.

Bevaringsværdige vinduer

Har du gode gamle vinduer i dit hus, hvor træet stadig er sundt, og ønsker at spare på energien, er forsatsvinduer en ideel løsning.
Forsatsvinduer anvendes ofte som et alternativ til at udskifte de fine gamle palævinduer.

Forsatsvinduer er energibesparende.

Du kan vælge 1-lag glas eller 2-lags energirude i dine forsatsvinduer. 2-lags energiruder isolere naturligvis bedre end et lags energiglas og du vil derfor spare mere energi.

Energiforbedring af vinduer

Videncenter for energibesparelser i bygninger har regnet på besparelser ved montering af forsatsvinduer med et-lags glas og 2-lags energirude.

Eksempel:

Eksisterende dannebrogs vinduer med et lag glas, forsynes med forsatsvinduer, er besparelsen = 245 kWh/m2 vindue pr. år
Har du 20m2 vinduer ganget med 245 = 4900 kWh/år – i olie bliver de ca. 490 liter à (olieprisen 11,5) = 5635 kr./ år

Profil på karm og rammer

Træ-karmen og vindues rammerne udføres med profilering i gammel stil som passer til de eksisterende vinduer. Forsatsvinduer er velegnet til restaurering og renovering, samt til bevaringsværdige bygninger, hvor de vil passe til arkitekturen.

Tæthed - Mindre træk

Det er vigtigt at der monteres tætningslister så træk undgås. Der spildes megen energi gennem utætheder og der opstår ubehag ved træk.

Lyd-reduktion

Forsatsvinduer er lyddæmpende, der vil derfor opnås en væsentlig reduktion af eksempelvis trafik støj. Hvis støjdæmpning er et af målene vil vi anbefale en speciel løsning med støjdæmpende ruder.

Beslag

Som udgangspunkt leveres forsatsvinduerne med hvide hængsler og messing vrider med fjeder.

Montering

Det er altid vigtig at alt monteres korrekt, så vi anbefaler altid at der anvendes fag folk

Download detailtegning